0962 621 6220904 818 812
(Mở cửa: HN: 8h - 21h30, HCM: 8h - 17h30, nghỉ chủ nhật)

Tủ sấy quần áo Pusan

Hàn Quốc, có 2 tầng, khung vuông chắc chắn

Tủ sấy quần áo Pusan Hàn Quốc, có 2 tầng, khung vuông chắc chắn, có bánh xe di chuyển tiện dụng

Tủ sấy quần áo Pusan Hàn Quốc, có 2 tầng, khung vuông chắc chắn, có bánh xe di chuyển tiện dụng